... قوانین رانندگی در مشهد.....
 
قانون حق تقدم:اول نیسان مِره،بعد مو،بعد هرکی تِنست مره...
کاربرد راهنما: فقط تو عروس کشون به صورت جُفتی مِزنِم ،در مواقع عادی آرنج رِ از شیشه ماشین مِدم بیرون وعین بال کِفتر چاهی تِکون مِدم.
چراغ قرمز،ورود ممنوع،دور زِدن ممنوع،ورود آقایان ممنوع و... بِرِ موتور سِوارا تعریف نِرِفته و موتور سِواری که نِتِنه از تو پیاده رو بِره موتور سوار نیست.
چراغ زرد یعنی:گاز بِده یره فِس فِس نکو قِرمز رَف
انواع بوق:
بوقِ یِواش یعنی:سِلام نوکَره دِیی

 
تک بوق یعنی:بِرِسونُمت

 
دو بوق یعنی:پَنرا دو نِفر

بوق ممتد یعنی:بِکِش کنار یَره نیسان آبی دِره میه

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 دی 1390    | توسط: puma m h    |    | نظرات()