روستای میمند در استان کرمان

روستای میمند در استان کرمان قرار داره و جز هفت روستای عجیب کشورمونه روستای میمند شهر بابك بی شك یكی از باستانی ترین سكونتگاه های بشر در جهان است كه از دوازده هزار سال پیش تاكنون 

 

روستای میمند در استان کرمان

روستای میمند در استان کرمان قرار داره و جز هفت روستای عجیب کشورمونه روستای میمند شهر بابك بی شك یكی از باستانی ترین سكونتگاه های بشر در جهان است كه از دوازده هزار سال پیش تاكنون به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsهمچنان پا برجاست و به حیات خود ادامه می دهد
 
عکس اول نمایی از دور این روستاست کسی خونه ای می بینه؟
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 لطفا تا باز شدن كامل عكسها شكیبا باشیددر صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را انتخاب كنید 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه
 جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه
 جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه
 جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroupsبه جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

.
__,_._,___

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 دی 1390    | توسط: puma m h    |    | نظرات()