كوچكترین سیاه چاله فضایی رصد شد
تیمی بین المللی از ستاره شناسان با استفاده از یك كاوشگر پرتوهای ایكس ناسا كوچكترین سیاه چاله ای را كه تاكنون شناخته شده است، شناسایی كردند


كوچك‌ترین سیاه چاله فضایی رصد شد

تیمی بین المللی از ستاره شناسان با استفاده از یك كاوشگر پرتوهای ایكس ناسا كوچكترین سیاه چاله ای را كه تاكنون شناخته شده است، شناسایی كردند

این محققان برپایه اطلاعات جمع شده توسط "اكتشاف گر زمان سنجی پرتو ایكس رسی" (RXTE) ناسا نوع ویژه‌ای از پرتوهای ایكس با عنوان "ضربان قلب" را مورد بررسی قرار دادند. علت انتخاب این نام برای این نوع از پرتوها این است كه شباهت بسیاری به امواج الكتروكاردیوگرام دارند.

این منطقه كه این ستاره شناسان بین المللی بر روی آن تحقیق كردند IGR J17091-3624 نام دارد كه یك منظومه دوتایی متشكل از یك ستاره عادی و یك سیاه چاله است كه جرم آن می‌تواند كمتر از سه برابر جرم خورشید باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گازهای این ستاره به سمت سیاه چاله گسیل می‌شوند و حلقه‌ای را در اطراف آن می‌سازند. مواد درون حلقه، گاز را تا دمای میلیون‌ها درجه گرم می‌كنند كه این دما به اندازه كافی برای گسیل پرتوهای ایكس كافی است.

تغییرات دوره‌ای مشاهده شده در شدت این پرتوهای ایكس بازتابش فرایندهایی هستند كه در داخل دیسك گاز رخ می‌دهند.

این دانشمندان معتقدند كه تغییرات سریع‌تری نیز در نزدیكی افق حوادث سیاه چاله رخ می‌دهد. "افق حوادث"، منطقه‌‌ای از فضازمان است كه در آنجا تمام مرزهای فضا به شدت تحت تأثیر سیاه‌ چاله قرار می‌گیرد و اگر جسمی وارد این منطقه شود، سرانجام روی تكینگی یا مركز سیاه چاله سقوط می‌كند. افق حوادث بخشی از مناطق خارجی سیاه چاله است.

ستاره شناسان در مدت انفجاری كه در سال 2003 رخ داد با این منظومه دوتایی آشنا شدند. اطلاعات بایگانی شده توسط ماموریت‌های فضایی یك فعالیت شدید را هر چند سال یكبار از این منظومه نشان می‌داد. تازه‌ترین این فعالیت‌ها در فوریه گذشته آغاز شد.

این منظومه در جهت صورت فلكی كژدم قرار دارد اما مسافت آن هنوز دقیقاً مشخص نشده است. باوجود این برپایه ارزیابی‌ها می‌تواند در فاصله حداقل 16 هزار سال نوری و حداكثر 65 هزار سال نوری از زمین واقع شده باشد.

تغییرات پرتوهای ایكسی كه در طول هر ضربان قلب توسط RXTE مشاهده شد، نشان می‌دهد كه داخلی‌ترین منطقه حلقه اطراف سیاه چاله به اندازه‌ای پرتو ساطع می‌كنند كه برای به عقب راندن گاز بیرونی كافی باشد و بتواند یك باد شدید به طرف خارج رانده و جریان به سمت داخل را قطع كند.

به این ترتیب، حلقه داخلی به حدی درخشان و گرم می‌شود كه پرتاب ماده به طرف بیرون را دوباره از سر گیرد. كل این فرایند در مدت 40 ثانیه رخ می‌دهد.

رصد كوچك‌ترین سیاه چاله تاكنون شناخته شده تیمی بین المللی از ستاره شناسان با استفاده از یك كاوشگر پرتوهای ایكس ناسا كوچك‌ترین سیاه چاله‌ای را كه تاكنون شناخته شده است شناسایی كردند.

منبع: همشهریبا تشکر

http://www.hupaa.com

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 دی 1390    | توسط: puma m h    |    | نظرات()